Beaujolais-Abend mit Christophe Bourdoiseau, 19.11.2015